Ring oss på +47 91 61 62 15|per@stabstrategi.no
Hovedside2018-12-03T11:58:53+01:00

Velkommen

Velkommen til deg som ønsker bistand og tilføring av kompetanse for å skape forandring eller utvikling på jobben, som styreleder, leder,  medarbeider eller for å bli sjef i eget liv?

Stabstrategi og Advance Business Partner AS tilbyr skreddersøm innen mentoring, organisasjons- og lederutvikling, praktisk GDPR og HMS, og alt hva det innebærer for å utvikle en fungerende virksomhet – og det er ikke småtteri.

Ryggsekken er full av erfaring og gode verktøy, modeller og allsidig kunnskap. Er det viktig, har jeg også vært ute en vinternatt.

Ta uforpliktende kontakt: En samtale er godt egnet til å avklare dine behov for bistand og om vi kan løse dem.

Denne hjemmesiden er utviklet for å vise at bedrifter og enkeltpersoner kan få relevant hjelp til å skape endring og utvikling, så vel organisatorisk som personlig. Vi har lang erfaring og relevante verktøy og metodikk for å tilby skreddersøm.

Det er greit å huske at mennesker og virksomheter har behov for tid og rom for ettertanke og refleksjon.

Er kravene i  Personopplysningsloven (GDPR) en utfordring, så har vi også her gjennomprøvde verktøy og systematikk for å tilby deg praktisk bistand, kunnskap og dokumentasjon for personvern og personvernerklæring, Vi tilbyr også metodikk og bistand innen HMS  

Er det noe du lurer på eller ikke finner hva du forventet å finne her,  så tar jeg gjerne imot en mail.  Jeg har adskillig mer å by på enn du kan lese her.  Jeg  også et stort kontaktnett. Mine dyktige kolleger i Advance Business Partner AS har mye erfaring og variert kompetanse, bl.a. innen bedriftsutvikling, nasjonalt og internasjonalt.

Hva som har ført deg hit vet bare du. Hadde vært spennende å høre om  hva det var. Det er kanskje nyfikenhet som har ført deg hit? Du kan jo ha lest noe av det jeg har skrevet om forskjellige temaer eller hørt om meg på annen måte. Vi kan også ha hatt kontakt i arbeids- eller sosiale sammenhenger. Uansett, ta en titt på hva jeg tilbyr; du er jo her nå!

Hensikten med min nye hjemmeside er selvsagt å vise mine tilbud av tjenester, men kan den gi inspirasjon til å sette i verk egnede tiltak har jeg kanskje lyktes.  Jeg ønsker uansett å gi tilbake og dele fra mine mangfoldige erfaringer gjennom møter med mange fantastiske mennesker fra hele verden og gjennom tilstedeværelse og oppdrag som har gitt meg en utrolig bredde av faglige- og personlige utfordringer og kunnskaper.

Du vil finne kompetanse, erfaringer og verktøy, enten formålet er å endre tanker, holdninger og adferd eller din motivasjon er et ønske om faglig og mentalt påfyll eller støtte som leder, styrke samarbeid i organisasjonen, håndtere uenigheter eller konflikter, finne nye måter å jobbe på, eller håndtere overgang til ny jobb. Kanskje det er av mer praktisk karakter; hjelp til å oppfylle kravene i Personopplysningsloven (GDPR) , eller rett og slett få på plass et nytt opplegg for HMS.

Er det noe du savner, så beskriv behovet ditt og send meg en forespørsel. Jeg har et stort nettverk med utrolig mye kompetanse. Kontaktskjemaet finner du nederst på siden.

Som du vil se av det lille knippet av  anbefalinger nedenfor så har jeg alltid fått god respons på min måte å jobbe på, enten det er ‘en til en’ eller i grupper. Jeg er kanskje ikke beskjeden, men så stiller jeg også med en ‘ryggsekk’ stappfull av erfaring og gode verktøy, modeller, historier og allsidig kunnskap. Er det viktig for deg så har jeg også vært ute en vinternatt eller to.

Ekstern bistand er god å ha når det er vanskelig å se

Hjemmeblindhet kan ramme oss alle. Det er som et sykdomstegn, det kommer liksom snikende over tid når vi kun ‘ser skogen for bare trær’. Siden det ofte er underliggende årsaker til at ting blir vanskelig, så ser vi kun symptomene, men ikke hvorfor det ble slik. Da er det meget fornuftig å hente inn noen erfarne ‘øyne’ som er vant til å observere og kartlegge – uten egne interesser i din virksomhet.

Individer og organisasjoner har behov for tid og sted til refleksjon og ettertanke

Læring eller rådgiving.

Som mentor og lederstøtte ser jeg på veiledning som en ønsket læringsprosess. I motsetning til rådgivning som fokuserer på å løse problemer. Noen ganger er behovet en blanding og jeg tilbyr begge deler og litt til! Som organisasjonspedagog er jeg opptatt av at kompetansen er overført til organisasjonen når utviklings- eller forbedringstiltak er gjennomført.

Velkommen til å utforske stabstrategi.no i din jakt på verktøy til de gode løsninger.

NOEN ANBEFALINGER:

Jeg har hatt gleden av å gjennomføre meget allsidige oppgaver i store og små virksomheter i offentlig og privat sektor. Som  mangeårig styreleder i kommunerevisjon, arbeidsmarkedsbedrift og katolsk grunnskole har jeg fått gitt mine bidrag til utvikling av disse. Jeg har tatt i mot mennesker til  veiledning og bistand i det vanskelige møtet med NAV og  personlig veiledning i et vanskelig arbeidsmarked og vanskelige situasjoner i eget liv. Gjennom fem år har jeg fått lov til veilede innvandrere i språk, kultur-/og arbeidslivskunnskap.

Jeg har notert et knippe tilbakemeldinger:

Til slutt vil jeg takke for den personlige veiledning du har gitt meg i en vanskelig tid da stormen raste som verst, sa Øyvind Hansen, gründer og daglig leder av Solliakollektivet.

Jeg vil på det sterkeste anbefale Per Stabells tjenester til alle institusjoner som ønsker støtte og gjennomgang av interne utviklingsmuligheter og personalressurser, var tilbakemeldingen fra Knut Simen Skaret, leder Vakthold og Sikring, Regjeringskvartalet.

Han har vært sentral i oppbyggingen av Arbeidslivssenteret, er attesten fra min leder Rune Solvi, NAV Arbeidslivssenter i Telemark.

Per er åpen reflektert og en svært god, samtale partner i krevende situasjoner sier Kristian Fjellheim Bakke, daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS.

En sjelden kapasitet innen mellommenneskelige relasjoner og konfliktløsning.  Jostein Gundersen, senior bedriftsrådgiver, Kristiansand 

Få en gratis egenvurdering du kan bruke på jobben.