Ring oss på +47 91 61 62 15|per@stabstrategi.no
Hovedside2018-11-15T00:04:37+00:00

Velkommen til stabstrategi.no

Velkommen til å finne noe du kan ha nytte av på disse sidene. Jeg anbefaler en tur innom alle sidene. Skulle du ikke finne akkurat det du leter etter så send en mail til per@stabstrategi.no. Det er usedvanlig mye kompetanse og variert kompetanse i mitt nettverk. Bare spør.

Det er kanskje nyfikenhet som har ført deg hit? Du kan ha hørt om meg eller vi har hatt kontakt i arbeids- eller sosiale sammenhenger. Uansett, ta en titt på hva jeg tilbyr på disse sidene; du er jo her og da kan det  jo være at du finner noe som kan dekke ditt behov nå eller senere.

Hensikten med min nye hjemmeside er selvsagt å vise mine tilbud av tjenester. Jeg ønsker å gi tilbake og dele fra mine mangfoldige erfaringer gjennom møter med mange fantastiske mennesker fra hele verden og gjennom tilstedeværelse og oppdrag som har gitt meg en utrolig bredde av faglige- og personlige utfordringer.

Du vil finne kompetanse, erfaringer og verktøy, enten formålet er å endre tanker, holdninger og adferd eller din motivasjon er et ønske om faglig og mentalt påfyll eller støtte som leder, styrke samarbeid i organisasjonen, håndtere uenigheter eller konflikter, finne nye måter å jobbe på, eller håndtere overgang til ny jobb. Kanskje det er av mer praktisk karakter; hjelp til å oppfylle kravene i Personopplysningsloven (GDPR) , eller rett og slett få på plass et nytt opplegg for HMS.

Er det noe du savner, så beskriv behovet ditt og send meg en forespørsel. Jeg har et stort nettverk med utrolig mye kompetanse. Kontaktskjemaet finner du nederst på siden.

Som du vil se av det lille knippet av  anbefalinger nedenfor så har jeg alltid fått god respons på min måte å jobbe på, enten det er ‘en til en’ eller i grupper. Jeg er kanskje ikke beskjeden, men så stiller jeg også med en ‘ryggsekk’ stappfull av erfaring og gode verktøy, modeller, historier og allsidig kunnskap. Er det viktig for deg så har jeg også vært ute en vinternatt eller to.

Ekstern bistand er god å ha når det er vanskelig å se

Hjemmeblindhet kan ramme oss alle. Det er som et sykdomstegn, det kommer liksom snikende over tid når vi kun ‘ser skogen for bare trær’. Siden det ofte er underliggende årsaker til at ting blir vanskelig, så ser vi kun symptomene, men ikke hvorfor det ble slik. Da er det meget fornuftig å hente inn noen erfarne ‘øyne’ som er vant til å observere og kartlegge – uten egne interesser i din virksomhet.

Individer og organisasjoner har behov for tid og sted til refleksjon og ettertanke

Læring eller rådgiving.

Som mentor og lederstøtte ser jeg på veiledning som en ønsket læringsprosess. I motsetning til rådgivning som fokuserer på å løse problemer. Noen ganger er behovet en blanding og jeg tilbyr begge deler og litt til! Som organisasjonspedagog er jeg opptatt av at kompetansen er overført til organisasjonen når utviklings- eller forbedringstiltak er gjennomført.

Velkommen til å utforske stabstrategi.no i din jakt på verktøy til de gode løsninger.

NOEN ANBEFALINGER:

Jeg har hatt gleden av å gjennomføre meget allsidige oppgaver i store og små virksomheter i offentlig og privat sektor. Som  mangeårig styreleder i kommunerevisjon, arbeidsmarkedsbedrift og katolsk grunnskole har jeg fått gitt mine bidrag til utvikling av disse. Jeg har tatt i mot mennesker til  veiledning og bistand i det vanskelige møtet med NAV og  personlig veiledning i et vanskelig arbeidsmarked og vanskelige situasjoner i eget liv. Gjennom fem år har jeg fått lov til veilede innvandrere i språk, kultur-/og arbeidslivskunnskap.

Jeg har notert et knippe tilbakemeldinger:

Til slutt vil jeg takke for den personlige veiledning du har gitt meg i en vanskelig tid da stormen raste som verst, sa Øyvind Hansen, gründer og daglig leder av Solliakollektivet.

Jeg vil på det sterkeste anbefale Per Stabells tjenester til alle institusjoner som ønsker støtte og gjennomgang av interne utviklingsmuligheter og personalressurser, var tilbakemeldingen fra Knut Simen Skaret, leder Vakthold og Sikring, Regjeringskvartalet.

Han har vært sentral i oppbyggingen av Arbeidslivssenteret, er attesten fra min leder Rune Solvi, NAV Arbeidslivssenter i Telemark.

Per er åpen reflektert og en svært god, samtale partner i krevende situasjoner sier Kristian Fjellheim Bakke, daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS.

En sjelden kapasitet innen mellommenneskelige relasjoner og konfliktløsning.  Jostein Gundersen, senior bedriftsrådgiver, Kristiansand