Hvorfor ærlighet? Jo, fordi ærlighet og troverdighet er de personlig egenskapene som gjør at dine medarbeidere vil følge deg i tykt og tynt. Disse egenskapene ble fremhevet som de fremste i  en omfattende undersøkelse blant om lag 20.000 (tjue tusen) medarbeidere på 4 kontinenter (ikke Afrika) rundt 1990, gjennomført av Jim Kouzes og Barry Posner

Undersøkelsen antyder en markant retning og svaret er interessant og bør kanskje ha noen konsekvenser for hva virksomheter ser etter når de velger nye ledere også i 2019.

lighthouse, beacon, direction

Pixabay

De fleste ansatte er altså i følge dette villige til å følge lederen i tykt og tynt når de oppfyller disse fire kriteriene: Ærlig, Fremtidsrettet, Inspirerende og Kompetente,

Skal vi følge lederen så må vi være trygge på hans integritet. Kan det være at mange opplever at lederen har doble eller skjulte motiver. Legger du til rette relativt rigide kontrollrutiner er det vanskelig å bli trodd hvis du samtidig hevder at du stoler på dine medarbeidere.

bridge, japanese garden, arch

Pixabay

En langsiktig visjon er som magnetisk Nord. Vi trenger en retning å bevege oss etter og som er hensiktsmessig for bedriftens fremtid.

Å være inspirerende er mer enn å lede folk i et korstog. Lederens glød og begeistring er et synlig tegn på vilje til å nå målet. Hvis lederen ikke brenner for å nå målet – hvorfor skulle noen andre gjøre det?

Evnen til å utfordre, inspirere, gjøre andre i stand til å handle, gå foran med et godt eksempel og oppmuntre- må vises i praksis – for å bli betraktet som kompetent.

stones, dream, inspire

Pixabay

”Når vi tror på budbringeren—tror vi på budskapet ” 

Den troverdige lederens vil merke dette når de ansatte:

– stolt forteller hvor de jobber

– gir uttrykk for en sterk lagånd

– gir uttrykk for at deres personlige verdier samsvarer med virksomhetens verdier

– gir uttrykk for at opplever seg knyttet til virksomheten

– identifiserer seg med bedriften

write, plan, desk

 Pixabay

Noter gjerne noen av dine refleksjoner etter å ha lest igjennom det foranstående, som igjen bare er ment å friste til å bli en troverdig leder.

Stabstrategi kan hjelpe deg gjennom en utviklingsprosess der målet er at du skal ha som mål å bli en troverdig leder som fører til at dine medarbeiderne vil følge deg i tykt og tynt.

Liker du det du leser må du gjerne like og dele i ditt nettverk.