Her har du 7 momenter til ettertanke for deg med høy kompetanse.

1. Verden er i sterk endring og det er arbeidsmarkedet også.
2. Aktiv jobbsøking er en heldagsjobb
3. Rekrutteringen skjer oftere og oftere gjennom forskjellige nettverk.
4. Det er viktig at søknad og CV gir et korrekt bilde av din kompetanse og din personlighet.
5. Du kan lese deg til mye av dette på nett og gjerne gå på kurs.
6. De fleste vet hvor vanskelig det er å selge seg selv og hvor problematisk det kan være å finne ordene når du trenger dem.
7. Du kan få hjelp til å se deg selv og intervjuet med andre øyne.

coaching, training, mentoring

Pixabay

Dersom jobbsøking oppleves utfordrende og tidkrevende kan jeg gi deg  god hjelp og veiledning.
Ta kontakt og avtal en uforpliktende samtale: pestabel@online.no.
Vil du vite mer: https://stabstrategi.no