goose, ranting, aggressive-4125922.jpg

Fra mitt rikholdige arkiv har jeg hentet fram og bearbeidet ytterlig et skjema for selvrefleksjon.
Denne gangen er temaet håndtering av klager og kritikk, privat og på jobb. Opprinnelig er skjemaet laget som grunnlag for et kurs i service og kundebehandling som jeg ga navnet: ‘Takk for klagen’. Jeg har møtt deltakere siden som har gitt uttrykk for at de, mange år i ettertid, føler seg godt forberedt til å møte kunder som klager.

ball, beach, happy-1845546.jpg