Gjennom min  erfaring som leder, mentor og organisasjonspedagog og studier av ledelseslitteratur, har jeg funnet fram til følgende sentrale prinsipper som jeg mener er en god tilnærming og god ballast for deg som ønsker å utvikle godt lederskap.

1. Lederen utfordrer prosessen

2. Lederen skaper en felles visjon

3. Lederen gjøre andre i stand til å handle

4. Lederen går foran med et godt eksempel

5. Lederen oppmuntrer hjertet

I denne artikkelen drøfter jeg prinsipp nr 2:  Lederen skaper en felles visjon

Når du først vet hvor du skal, er det om å gjøre å ta det første skrittet”

En visjon kan defineres som er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand — den angir retning og høyde, vi kommer nok aldri dit — men vi gjør slik som sjømannen, vi bruker stjerner for å sette kursen. Du sikter høyere enn du tror er mulig. Da kommer du høyere enn med et lavere mål.

Hvis du sikter på ingenting så treffer du — ingenting!

Mål og visjoner har sitt utspring i drømmer og ønsker. Du vil kunne lykkes når du har drømmer og fantasier og evner til å virkeliggjøre dem. Evnen til å tenke konkret og i bilder forsterker muligheten til å lykkes.

Dyktige ledere er kjent for sin evne til å synliggjøre det de ønsker å oppnå, ved hjelp av bilder og metaforer.

Han sa det så levende at jeg nesten trodde jeg var tilstede og fikk lyst til å være med på reisen! Sagt om Martin Luther King etter hans berømte tale ‘I have a Dream’.

Det er ikke nok at du som leder, ser retningen og målet. Alle trenger en kurs å gå etter og du må stake ut en kurs for dine medarbeidere slik at også de kjenner retningen — og så må du angi mål, delmål og resultatkrav så de vet hva de skal oppnå.

Du kan ikke kreve glød og engasjement — bare inspirere til det — det betyr at du må kunne gi uttrykk for egen begeistring og engasjement. Uten at de ansatte kan forankre din visjon i egne behov, mål og ambisjoner vil de ikke følge deg. Utfordringen er å få medarbeiderne til å se virksomhetens mål som sine egne.

I hvilken grad er det balanse mellom virksomhetens og dine medarbeideres verdier og personlige mål?

Mål og strategier får verdi når engasjerte mennesker fyller dem med energi, derfor må de oppleve at du forstår deres behov og bryr seg om deres interesser. Lederskap er en dialog. Det betyr at du må få dem til å dele sine ambisjoner, håp og verdier. For å realisere det, må du kjenne medarbeiderne og snakke deres språk. Ledere som ønsker gode team snakker om vi — ikke jeg. Du kan nesten måle din troverdighet overfor medarbeiderne ved å telle antall ganger du bruker «vi».

Folk søker å bli en del av et fellesskap. I tillegg er det gunstig å huske at folk ønsker å engasjere seg og å kjempe for en felles sak.

Vær bevisst ditt språkbruk — ikke alle metaforer engasjerer. Bruk bilder som har betydning for dine medarbeidere. Er ikke forsamlingen opptatt av fotball — så kan fotballuttrykk gi det motsatte resultat av det du ønsker.

Ønsker du virkelig refleksjon rundt visjonen kan det være fornuftig å ramme visjonen inn og henge den i øyehøyde på virksomhetens toiletter.

Sum et par minutter og notèr gjerne dine refleksjoner.

Din respons blir satt stor pris på! Håper du kan tenke deg å kommentere eller stille spørsmål

Hvis du liker artikkelen må du gjerne dele den med ditt nettverk og med andre som du tror kan ha glede av å følge denne serien.

Neste gang: Det tredje av fem prinsipper for å utvikle godt lederskap:

3. Lederen gjør andre i stand til å handle

Som en leder sa: ”Du er nødt til å gi de som jobber i forreste linje en visjon, en retning, å forholde seg til og sørge for skikkelig opplæring. Så må du følge opp med å gi samtlige tilstrekkelig handlingsrom, slik at de kan ta beslutninger på egen hånd”.

Følg med!

·