Godt lederskap er i prinsippet ikke noe nytt, men de siste 20 årene (minst) er det skrevet så mye om ledelse av så mange. Men har godt lederskap blitt noe annet av den grunn? Hensiktsmessig lederskap betyr at  lederen er  tjener! Ja, er ikke lederens virkelige oppgave å legge til rette for at de ansatte skal gjøre en best mulig jobb?
Fant en artikkel om dette på forskning.no. : http://www.forskning.no/artikler/2014/januar/378621