Om kommunikasjon og lederskap.

Kommunikasjon er nøkkelen til avklaring av forventninger og trygge relasjoner.

Kommunikasjon er også nøkkelen til et velfungerende lederskap. Min påstand er at dette gjelder alle ledere, uansett nivå og i alle typer virksomheter. Manglende forventninger eller uavklarte og uklare forventninger er en vesentlig faktor når det gjelder trivsel og spenninger. Vi kommuniserer hele tiden, uansett om det fungerer eller ikke.

Er dette en utfordring i din virksomhet så finnes det hjelp.
Du kan få hjelpen som individuell veiledning eller som et opplegg i et personalmøte.

hand, helping hand, help

Pixabay

Hvorfor i all verden skal du velge ekstern hjelp?

Ja, du har enten havnet i et mønster som du ønsker å endre, eller du vil ganske enkelt bli enda bedre i lederrollen.

Fordi det er lett å overse at bak spenninger og konflikter på jobb og privat ligger liten eller manglende bevissthet (eller kunnskap) om hva som skal til for at vi kommuniserer på en hensiktsmessig måte. Lederen som fikk jobben som leder for sine tidligere kolleger er ikke lenger kollega og omtrent alt som sies får plutselig en ny betydning når lederen i sin nye rolle sier det.  At informasjon og kommunikasjon ikke er det samme kan også lett overses. Kommunikasjon forutsetter at den som hører gis direkte anledning til å gi sin respons. Den som bringer et budskap eller en ide på banen har allerede kodet dette i sitt bilde eller forståelse og med egen ballast av verdier, holdninger og historie.  Tilhøreren(e) har med seg sin egen ballast når budskapet eller ideen skal dekodes. Med fordi vi ser verden med forskjellige øyne er det behov for tilfredsstillende anledninger til motforestillinger, reaksjoner og avklaringer. Formell og uformell kommunikasjon har dessverre en tendens til å følge et mønster og dermed resultere i et forutsigbart mønster av reaksjoner. Da kan det lett kan bli et spørsmål om hvem som har eller får skylda når det ikke fungerer.

breakup, divorce, separation

Pixabay

I siste instans fører dette gjerne til uønsket spenning og konflikt. Dette igjen kan medføre at ansatte velger å skifte arbeidsplass. Og det er gjerne de beste som går først.   Du finner meg her: https://stabstrategi.no