I dag har jeg lyst til å dele en velbrukt prosedyre for kreativ problemløsning i team.
Hvid du vil prøve den så er det viktig at du følger prosedyren trinnvis slik den er beskrevet

1. Problemeieren presenterer problemet og gir en kort bakgrunn.

2. Teamet gir umiddelbare ideer.

3. Problemet reformuleres-alternative problemstillinger drøftes. Problemeier velger en problemformulering.

4. Teamet kommer med forslag til ide/løsning.

5. Problemeier velger en ide/løsning.Gjentar ideen med egne ord og sjekker ut med idegiveren. Gir konstruktiv tilbakemelding.

6. Teamet kommer med forslag til løsning av problemeiers reservasjoner.

7. Mulig løsning – evaluering og kvalitetskontroll.

8. Forpliktende handlingsplan.

Lykke til!

Dette er enda ett opplegg i serien jeg leter fram fra mitt arkiv:

Vil du ha hjelp i prosessen? Pedagogisk opplegg, andre forutsetninger for å lykkes. Ta kontakt: Https://stabstrategi.no

.