Velkommen til deg som ønsker bistand og tilføring av kompetanse for å skape forandring eller utvikling på jobben, som styreleder, leder,  medarbeider eller for å bli sjef i eget liv?

Ta uforpliktende kontakt:  En samtale er godt egnet til å avklare dine behov for bistand og om vi kan løse dine behov.

Mennesket har utøvet ledelse fra tidenes morgen, og alle ledere utøver sitt lederskap hver dag, på alle nivåer. Det betyr at ledelsen vil være god eller dårlig. Strekker vi begrepet langt nok så utøver selv barn i barnehagen lederskap. Det betyr at ledelse, eller lederskap, omfatter flere enn de som er i direkte lederposisjon – det omfatter alle som har ansvar på de arenaer der to eller flere møtes.

Det finnes ingen snarvei for å utvikle ledere. Folket må lære gjennom hele livet – aldri avslutte studiene, aldri være hevet over det å ta til seg ny innsikt eller å studere innovative prosedyrer eller metoder – uansett kilde. – sa Hunerkongen Attila 395 BC

Lederskap har betydning for alle sider av livet og er alles ansvar. Det er noe universelt og et spørsmål om hvilke verdier og prinsipper som er viktige for deg som leder og ansatt. Det forutsetter at du mener at ledelse er samarbeid og at – skal du få noe ut av dine ansatte så må dere spille på lag. Det betyr ikke at de ansatte skal bestemme, men at de kan påvirke veivalg og beslutninger.

Ledelse er som brobygging; det er som å fylle et gap mellom ytterpunkter – lederen og lederens ubrukte muligheter og ressurser.

Lederutvikling; utvikling av ditt lederskap, som  prosjekt forutsetter at du bla. mener at alle ansatte er like viktige, –  hvorfor er de ellers der – og når du vil ha noe ut av ditt lederskap tar du selv ta initiativ, legger opp til en felles kurs å lede etter, gir folk muligheter til selvstendig arbeid, alene og i team,  og du går selv foran, feirer alle seire og  inspirerer til innsats gjennom tilbakemeldinger og belønninger.

Hva er så veien mot å utvikle seg til en bedre leder:
Alle har vi ubrukte muligheter og ressurser – hele livet og i følge Attila må vi aldri avslutte studiene.  Det betyr at du som leder må finne en vei eller metode for å utvikle ditt lederskap.

Den danske filosofen Piet Hein uttrykte det slik i et av sine berømte Grukk (= gruff og sukk):

Den som ønsker å forandre verden, kan med hell starte i dens sentrum – med seg selv.

Det er lett å gå feil, eller rote seg helt bort i dette kaoset av informasjon i media og på sosiale medier, der de fleste mener å ha funnet løsningen. Ledelse og lederskap er et tema de fleste har meninger om og som du vil finne beskrevet i et uendelig omfang av faglitteratur,  artikler i aviser, magasiner og på sosiale medier. Søker du på ledelse på Google får du nærmere 22 millioner oppslag. Søker du på lederskap for du nærmere 900 tusen oppslag. Hvor skal du begynne ?Lederskap dreier seg om samarbeid og er kunsten å få andre til å ønske å jobbe hardt for å nå felles mål:

Uten tilhengere, uten personer som støtter og tror på deg, er du alene og du er ikke i stand til å lede noen noe som helst sted – og uten ledere har ikke ansatte noen som kan tenne deres glød og ingen eksempler å følge og intet kompass som staker ut kursen.

Jeg tror jeg ville kunne ha blitt en mye bedre leder om det hadde vært tradisjon med mentor , men det er dessverre ingen stor tradisjon med mentor for nye ledere i vårt land, kanskje med unntak av ledere på høyt nivå i store virksomheter. Det finnes dog et begrenset antall mentorprogram med offentlig støtte i spesielle sammenhenger.

Et grunnleggende prinsipp for godt lederskap: Når vi tror på budbringeren  – tror vi på budskapet!

Når du vet hva dine medarbeidere forventer av deg som leder kan du endre det du mener er viktig for deg og virksomheten.
Når dine medarbeidernes kjenner ledernes forventninger så vet de hva de må endre.

Lederskap er en abstrakt ting. Lederskapet utvikles fra innsiden og du blir sterkere ettersom reisen blir lengre. -Ukjent

Lederskap dreier seg om å bygge relasjoner og tillit. Ønsker du å se dette med nye øyne. Ta kontakt så ser vi om jeg har evner og verktøy som passer for deg.