Det koster mer å ansette feil person enn å investere i et godt forarbeid.
Bruk nok tid, skaff deg faktakunnskap og forbered samtalene med referanser. Drøft kandidatene med noen og sov minst en natt før du beslutter.
Flere råd har jeg sakset her:
http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/ledelse/5-vanlige-feil-ved-ansettelser/

Tidligere lagt ut på www.stabstrategi.com 11.september 2013.