Mentor er gull verdt

Velkommen til deg som ønsker bistand og tilføring av kompetanse for å skape forandring eller utvikling på jobben, som styreleder, leder,  medarbeider eller for å bli sjef i eget liv?

Ta uforpliktende kontakt: En samtale er godt egnet til å avklare dine behov for bistand og om vi kan løse dem.

Nye ledere på alle nivåer bør få tilbud om en erfaren mentor som lederstøtte de første 100 dagene. Kommer lederen utenfra kan det meste være nytt; forventninger, rolle, handlingsrom, kultur, medarbeidere, andre ledere, produksjon, produkter og kanskje noen ‘arvede’ utfordringer. For den som skifter rolle internt, kan forventninger, rolle og handlingsrom gi noen ekstra utfordringer. Hele forskjellen kan være en samtalepartner, uten bindinger eller interesser i virksomheten.

Mentor

Mentor er en person med kompetanse, yrkeserfaring og livserfaring som kan være en nyttig samtalepartner eller veileder for nye og erfarne ledere på alle nivåer. Medarbeidere med spesielle faglige eller personlige utfordringer har også god utbytte av en mentor.  Han er som en brobygger mellom den du er og den du ønsker å være; som leder eller medarbeider.

Noen ganger er det nødvendig  å få hjelp til å sortere tanker. Ved hjelp av mentor skapes nettopp et fristed for tanke og refleksjon med fokus på det som er viktig for den som veiledes. Du får en samtalepartner som stiller åpne spørsmål, utfordrer og motiverer for endring. Ekstern mentor er ikke partisk, har ikke interesser i deg og ditt handlingsrom og har selvsagt taushetsplikt,.

Du kan ikke løse et problem med de samme tanker som skapte problemet; skal Einstein ha sagt.

Det kan noen ganger være viktig å skille mellom rollene som mentor og rådgiver. Mentor fokuserer på læring og bruker gode, utforskende og utfordrende spørsmål som viktigste verktøy, gjerne utdypet gjennom refleksjoner, erfaringer og analoge historier fra eget liv og arbeide som kan inspirere og stimulere. Rådgiver har hovedfokus på problemløsning. Det kan gjerne hende at mentor blir bedt om å gi råd, men fortsatt viktig å ikke gå rett på løsningen, men utfordre og stimulere. Det er fortsatt viktig at lederen må finne fram til egne valg.

Den virkelige oppdagelsesreisen går ikke ut på å lete etter nytt land – men å se med nye øyne.  Marcel Proust

Mentors historier skal gi assosiasjoner som igjen kan inspirere til ideer som kan bygges videre på. Ytterlige spørsmål åpner for ny innsikt og nye perspektiver. På denne måten får lederen anledning til å utvikle egne svar og løsninger, prøve dem ut og eksperimentere og få hjelp til analyse og evaluering gjennom nye samtaler med mentor.

Prosessen:

mark, marker, hand

Det starter gjerne med en bli-kjent samtale. Da finner vi ut om kjemien stemmer, avklarer litt om dine behov, kanskje sette noen mål.  Og du kan kjenne på om du opplever om samtalen gir deg påfyll av energi. Fungerer det, kan vi avtale 1. møte

For noen blir effekten forsterket om samtalen foregår under en spasertur. For andre fungere det best at samtalen gjennomføres på kontoret og for noen kan samtalen like gjerne foregå på kafe.

Hva med ditt behov for å dele tanker og ideer i fortrolighet for å finne ut hvilke valg du har og mulige konsekvenser av de forskjellige valgene? Kanskje ønsket er å sette grenser for deg selv?  Det kan være en avgrenset utfordring som kanskje kan løses med en eller to samtaler, eller mer sammensatte utfordringer med behov for veiledning over noe tid. Du leter kanskje etter en person som har lært av erfaringer i livet, på jobben, som leder og kanskje også har sett noen utfordringer selv?

Lyst til å vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, så finner du hurtig ut om jeg kan tilføre deg energi.

Om mentor og mentee

  • I følge gresk mytologi var Mentor venn og rådgiver for Odyssevs,.
  • Mentor tok seg av sønnen mens Odyssevs var i krig med Trojanerne
  • Mentor er etter dette blitt betegnelsen på en person som drar nytte av sin kunnskap og erfaring til å veilede andre.
  • Mentee er betegnelsen på den som veiledes av en mentor