bored, woman, eye

Her er noen tips som kan hjelpe deg til å forberede deg til ditt første møte med dine medarbeidere:

– Vær nysgjerrig og lyttende. *Vis at du er interessert i å lære om avdelingen, arbeidsoppgavene, utfordringene og forventningene til dine medarbeidere. Still åpne spørsmål og lytt aktivt til svarene. Vær åpen for innspill og tilbakemeldinger.

– Vær tydelig og ærlig. *Fortell om deg selv, din bakgrunn, din lederstil og dine mål som leder. Vær tydelig på hva du forventer av dine medarbeidere, men også hva de kan forvente av deg. Vær ærlig om hva du vet og ikke vet, og hva du kan og ikke kan. Ikke lov mer enn du kan holde.

– Vær inkluderende og motiverende.  Inviter dine medarbeidere til å bidra til avdelingens vekst og utvikling. Legg vekt på felles visjon, verdier og mål. Gi anerkjennelse for gode prestasjoner og innsats. Skap en kultur der det er trygt å dele ideer, meninger og erfaringer.

– Vær profesjonell og respektfull. * Følg opp avtaler, møteplaner og saksgang. Vær forberedt til alle møter og legg vekt på felles spilleregler. Fatt beslutninger basert på fakta, argumenter og involvering. Behandle alle medarbeidere likt og rettferdig.

Lykke til! 😊