Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://stabstrategi.no

Behandlingsansvarlig:

Per Stabell er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger i selskapet.

Kontaktinformasjon: E-post: per@stabstrategi.no, Mobil: 91616215

Stabstrategi’s behandling av personopplysninger for ulike kategorier av registrerte

Kontakt med individuelle kunder

Formålet med å behandle personopplysninger for individuelle kunder er å holde kontakt for å følge opp blant annet nyhetsbrev, tilbud, bestillinger og leveranser.

Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke gjennom registrering via Mailchimp

I tillegg til navn registrerer vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer og epostadresse.

Omfanget av opplysningene er begrenset. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for våre kunder

Kontakt med kontaktpersoner hos bedriftskunder og leverandører

Formålet med å behandle personopplysninger for kontaktpersoner hos bedriftskunder er å holde kontakt med våre kunder for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger og leveranser.

Behandlingen av personopplysninger for kontaktpersoner hos bedriftskunder er behandlingen basert på samtykke eller interesseavveining. Kontakten med bedriftskunder blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.

Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som er kunde hos oss. I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.

Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kundens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Når det er påkrevet med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen dessuten ha gitt samtykke før vi sender eposter med markedsføring. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Andre kontaktpersoner

Formålet med å behandle personopplysninger for andre kontaktpersoner er å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter.

Behandling av personopplysninger hos andre kontaktpersoner er basert på interesseavveining. I en del tilfeller blir kommunikasjonen effektiv bare hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.

Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.

Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Besøkende på våre nettsider

Bruk av cookies

Vår nettside bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies.

Formålet med cookies er blant annet å;

  • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
  • Gjøre det mulig for nettstedet å kjenne igjen faste besøkende fra gang til gang og mellom nettsteder
  • Tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • Segmentere og målrette markedsføring, slik at annonsene er tilpasset den målgruppen som brukeren tilhører og irrelevant markedsføring kan reduseres
  • Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.
Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

 Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Det utleveres ikke opplysninger til tredjeparter utover det som følger av lovkrav til offentlige myndigheter.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens regler. Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Vi skal følge den til enhver tid gjeldende norske lov på området.

Hvordan sikres opplysningene? 

Vi har sikret personopplysningene ved følgende tekniske og organisatoriske tiltak:

  • Per Stabell har en særlig oppgave å påse sikkerheten.
  • Uvedkommende hindres tilgang til personopplysningene eller utstyr disse er lagret på med passord
  • Virksomhetens nettverk er beskyttet mot inntrengning fra eksterne nettverk med brannmur som kun slipper gjennom nødvendig datatrafikk,
  • Virksomhetenes nettverk er beskyttet mot bruk av uvedkommende ved sikring av trådløst nettverk.