Gjennom mange år i ulike bransjer og ulike lederposisjoner har jeg tilegnet meg kompetanse som jeg ønsker å dele med deg. “Ut av lederskapet” er en fagbok for deg som ønsker å utvikle deg selv, dine ledere og andre nøkkelpersoner. Formålet med boken er å introdusere en ramme for forståelse av lederskap og så antyde noen veier inn i bedre lederskap. Først koples lederskap opp mot den virkeligheten som omgir oss og går så gjennom et bakteppe med 5 knagger for vellykket lederskap. Boken er 52 sider og i PDF format. Jeg håper boken kan inspirere ledere og potensielle ledere til å se lederskapet med nye øyne.