I mange situasjoner kan det være fornuftig og hensiktsmessig å kjenne til en metode som gir deg en mulighet til bedre balanse og bedre kontroll over kommunikasjonen. Det kan være i en salgssituasjon, et kontormøte, en medarbeidersamtale, en konfrontasjon med kollega eller overordnet eller ikke minst i intervjusituasjoner. Du lurer på hva det egentlig sies eller har kanskje ikke helt fokus og trenger litt tid. Åpne eller omformulerende spørsmål er en metode  som kan hjelpe deg. Vil du lære mer eller ønsker veiledning i kommunikasjon og kanskje spesielt spørreteknikk. Les mer på https://stabstrategi og ta kontakt