KORT OM TJENESTER

MENTOR (guide, veileder, coach)

Den virkelige oppdagelsesreisen går ikke ut på å lete etter nytt land – men å se med nye øyne.  Marcel Proust

1.Mentorskap
er et tilbud til deg med ønske eller behov for positiv forandring eller utvikling i livet ditt:
på det personlige plan, som medarbeider eller leder.

Jeg tilbyr enkelt-økter eller serier med økter avhengig av dine behov eller ønsker.
Hodet fungerer best når kroppen er i bevegelse og effekten kan forsterkes når samtalen kan kombineres med positiv aktivitet.
Etter en innledning kan jeg frister med 2-4 timers økter med spasertur på merkede ”stier” i Arendal og så fortsette over en god lunsj underveis, eller  vi kan la turen gå på merkede stier med medbrakt niste og kaffe i Bymarka eller på Hove?

Det er ellers ingenting i veien for gjennomføre veiledningen på kontoret i økter av 2 timers varighet.

2. LEDERSKAP
Lederskap er en abstrakt ting. Lederskapet utvikles fra innsiden og du blir sterkere ettersom reisen blir lengre” – Ukjent

Alle ledere leder; spørsmålet er om det er godt eller dårlig lederskap?

”Lederskap dreier seg om samarbeid og er kunsten å få andre til å ønske å jobbe hardt for å nå felles mål”
Uten tilhengere, uten personer som støtter og tror på deg, er du alene og du er ikke i stand til å lede noen noe som helst sted – og uten ledere har ikke ansatte noen som kan tenne deres glød og ingen eksempler å følge og intet kompass som staker ut kursen.
Forventninger:
Når du vet hva dine medarbeidere forventer av deg som leder kan du endre det du mener er viktig for deg og virksomheten.

Når dine medarbeidernes kjenner dine forventninger som leder, så vet de hva de må endre.

Forventingskartlegging kan være en god start på din lederutvikling!

3. OM FORBEDRINGSTILTAK
Utvikling og endringsarbeid er ofte å bygge bro mellom antagelser og virkelighet. Dette gjelder både på det individuelle plan som på team – og virksomhetsnivå. Dette er en bevissthetsvandring for den enkelte og organisasjonen.

ULIKE TYPERFORBEDRINGSTILTAK

3.1 ORGANISASJONSUTVIKLING
Alle organisasjoner og deres utfordringer er unike i seg selv. Noen strever med informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Det kan være fravær av arenaer for å snakke sammen eller planlegge produksjonen. Andre strever med struktur og oppgavedeling og muligens lederskap eller motivasjon i personalet. Noen strever med å få utnyttet kompetansen i ansattegruppen eller med produktiviteten. Symptomene på dette har mange uttrykk; frustrasjoner som kommer til overflaten eller redusert produktivitet.
Noen ganger ligger det bare under det som skjer og er vanskelig å få øye på.
Noen ser dette tidlig og setter inn forbedringstiltak. Andre venter til det ikke fungerer.

Felles for de fleste at det er behov for friske øyne, erfaring og klokskap til å ta tak. Løsningen ligger ofte nærmere enn du tror; men det er nødvendig med litt mot for å “stikke hull på byllen”. Noen må legge til rette for at organisasjonen selv skal finne sin løsning.

Stab Strategi har 25 års erfaring. Ta kontakt så sjekker vi ut om vi i felleskap kan finne de rette spørsmålene og de gode valgene.

3.2 ANSETTELSER
Ansettelser påvirker virksomhetens indre liv; forventninger skapes,  relasjoner endres og makt forskyves.  Du kan overlate deler av prosessen til andre, men det er du selv som skal fatte beslutningene . Det kan også være nyttig med en ekstern samtale med kandidaten.

Ta kontakt – så samtaler vi om hvordan vi best kan bistå ved deg med ansettelser.

Noen tankekors;
Det er billigere å utvikle egne ansatte enn å tilsette nye!
Se du ressursene i dine ansatte?
Er dine ansatte plassert på rett sted i din organisasjon?

Referanse ansettelser:
Statsautorisert revisor Yngvar Bratlid
mobil : 93455238
Epost: yngvar.bratlid@aub.no

3.3 HMS
3.3.1 ARBEIDSMILJØARBEID
Det er ofte vanskelig å sette ord på hvor de psykososiale utfordringene i en arbeidsgruppe er.
Ved å kartlegge blant deltakerne vil som regel muliggjøre å spisse tiltak for bedring av det arbeidsmiljøet.
Ta kontakt, så drøfter vi om hva som kan være hensiktsmessig i din bedrift.

3.3.2. INTERNKONTROLL
Praktisk Internkontroll i små bedrifter
Jeg tilbyr et enkelt praktisk opplegg med oppfølging 2 x pr år, for å hjelpe små bedrifter til å ha oversikt og kontroll på sin internkontroll

3.4 SERVICE OG KLAGEBEHANDLING
Ta kontakt så drøfter vi ditt behov og skreddersyr et opplegg for din bedrift.

Klagebehandling kan bety forskjellen. Hva skjer med deg hvis noen takker deg for at du klager?


3.5
RELASJONER

De andres oppfatning av deg styrer deres adferd overfor deg.
Hva betyr det for deg å vite hva de andre synes om din måte å lede deg selv?

For å sikre en hensiktsmessig og forpliktende utvikling av samspill mellom ledere og mellom ledere og medarbeidere tilbyr jeg systematiske opplegg for kartlegging av relasjoner i avdelinger eller grupper av ledere, ledere/medarbeidere med oppfølgingssamtaler og eventuelt gruppeveiledning.

————————————————————

Les mer her om metoden:
Kartlegging og utvikling av relasjoner
– i en ledergruppe eller mellom ledere og medarbeidere
For å sikre en hensiktsmessig og forpliktende utvikling av samspill mellom ledere og medarbeidere tilbyr jeg systematiske opplegg for kartlegging av relasjoner i avdelinger eller grupper av ledere, ledere/medarbeidere med oppfølgingssamtaler og eventuelt gruppeveiledning.

Kort beskrivelse av metoden:

 • Metodisk kartlegging av relasjoner og subjektiv opplevelse: mellom ledere eller  mellom ledere og medarbeidere .
 • Kriterier for kartlegging avtales med leder(ne).
 • Individuell tilbakemelding omkring resultatene fra kartleggingen.
 • Opprettelse av skriftlig avtale eller kontrakt for egne valgte endringsmål.
 • systematisk gruppeveiledning etter egen veiledningsmodell.
 • Evalueringssamtaler

Hypotese:
“Andres adferd overfor meg er styrt av deres opplevelse av min adferd” (Fritt etter E. Schein.)
Systematisk kunnskap om andres opplevelse av min adferd gir meg innsikt i egen adferd .
Glimrene anledning til å arbeide metodisk og offensivt for å endre egen adferd

Mål

 • Utvikle større åpenhet og bedre samspill i en organisasjon
 • Utvikle tydeligere lederskap
 • Sikre et bedre grunnlag for andre endringsoppgaver og utviklingstiltak i organisasjonen

Tidsbruk for deltakerne (et eksempel):

 • Hver deltaker må påregne ca 2 timers individuell tilbakemeldingssamtale etter gjennomført skriftlig kartlegging.
 • 2-3 gruppesamtaler a ca 4 timers varighet
 • gruppeveiledning (totalt 2 til 3 timer per deltaker)
 • Bruk av tid til evalueringer etter avtale

Varighet:

 • Hele opplegget gjennomføres over tid av pedagogisk grunner
 • Anbefalt varighet for gruppeveiledning fra 2-4 mnd

————————————-

4. RÅD OG VEILEDNING I MØTET MED NAV
“Ingen skal få meg til å føle meg mindreverdig uten mitt samtykke!” (fritt etter Eleanor Roosevelt)

Du er leder i din bedrift og er usikker på møtet med NAV eller ytelser fra NAV.
Du kan ha ansatte med  sykefravær eller ønsker å forebygge sykefravær.
Du kan også  ha personer på praksisplass tiltak og er noe usikker på hvordan du skal forholde deg til ulike prestasjoner  eller hva du kan forvente av NAV.

Jeg har 11 års erfaring fra Trygdeetaten og NAV  og har god kjennskap til Folketrygden og NAV som system. Du kan få praktisk hjelp eller  veiledning, for at din bedrift  lettere kan samhandle med NAV.

Du kan også være NAV- bruker med en til dels komplisert sak og du føler deg noe maktesløs og har behov for å komme i en god dialog.

Det starter gjerne med en bli-kjent samtale. Fungerer kjemien avtaler vi hva virksomheten ønsker å oppnå, hvem gjør hva,  hvor mye, hvordan vi snakker sammen og hva det vil kunne koste.