person, man, boy

I et speil i et bilde…

Det kan det være problematisk å balansere jobb og privatliv når du tillegg kan ha et krevende lederspenn og stramme rammevilkår.

I noen virksomheter er det tradisjon å la ledere velge en ekstern samtalepartner, men det er nok unntaket, selvom flere etterhvert nok ser fordelen ved dette. De som savner dette må nok synliggjøre sitt behov bedre.

For å kunne forbedre egen lederpraksis er det min overbevisning at  ledere har behov for tilgang på gode verktøy for å kunne reflektere systematisk over egen praksis, gjerne i  flere perspektiv.

Utvikling av gode verktøy for ledere, arbeidstakere og jobbsøkere  har,  for meg,  vært en kontinuerlig prosess gjennom mange år. Fordi jeg ønsker å dele kompetanse fra et langt og variert arbeidsliv har jeg nå samlet en del av verktøyene og erfaringene i en e-bok. Boken, “Ut av lederskapet…”, er på 56 sider og fungerer nok best når trykkes ut til en arbeidsbok. Bokens tittel antyder at at det er nyttig å se seg selv og egen praksis «utenfra» ( i et speil..).

Det er selvsagt flere veier til mål:
Selvstudier er ikke alltid helt ideelt, men i mangel av tid og ressurser kan det være en måte til å komme et godt stykke på vei. Lederen kan velge å gjøre alt på  egen hånd, men vil nok komme lengre om flere velger å lage en felles prosess. Ekstern hjelp i oppstarten og noe oppfølging underveis vil kunne bidra til en bedre prosess. Den beste effekten er nok når en velger en veileder eller prosessleder.

Det viktigste er nok å benytte tiden vel.

Du finner boken her: https://stabstrategi.no. Last ned og skriv ut med farger. Her finner du også det  meste av materialet jeg har lagt ut på sosiale medier som Linkedin…. her finner du også noen hvordan noen har vurdert  min hjelp.

Til deg som er nysgjerrig på boken så  tilbyr jeg boken til spesialpris.
Bruker du koden “august” er prisen i august  kr 199,- .

For mer info ta kontakt på epost. pestabel@gmail.com eller mobil 91616215.

Jeg tilbyr også foredrag om lederskap og ledelse.
Er en enklere form ønskelig så kommer jeg gjerne og snakker om boken og mulige opplegg på et personalmøte eller en kursdag.

Jeg bor nær sentrum og er ofte i byen under Arendalsuka..

Ta kontakt nå så avtaler vi en uforpliktende kaffeprat.