Respekt for andre er et tegn på selvrespekt, alminnelig dannelse og sunn folkeskikk.
Det betyr at du aksepterer at andre er ulik deg og at du velger å se den enkelte med nye øyne – hver gang!

Vis respekt for den som søker jobb hos deg og sørg for at kvalifiserte søkere som ikke rekker opp får en tydelig tilbakemelding. Noen sender mange søknader på jobber de er vel kvalifiserte til.  Det kan være flere gode grunner for hvorfor en vel kvalifisert kandidat ikke blir tilbudt jobben. Men et avslag kan virkelig påvirke selvbildet, For at at fantasien ikke skal bestemme grunnen for avslaget, kan du som arbeidsgiver med fordel bidra til at kvalifiserte søkere gis anledning til lære av sine “tapte slag” ved å tilby  kandidaten å ringe for en muntlig tilbakemelding. Dette vil gi kandidater gode muligheter til bedre kunnskap om seg selv i denne type situasjoner. Kandidater som har vært inne til intervju, kanskje både en og to ganger, vil kunne ha særlig godt utbytte  av tilbakemeldinger.

Jeg tar utgangspunkt i følgende:
Seriøse jobbsøkere (noe de fleste er når de søker jobber de er kvalifiserte til) legger svært mye arbeid og anstrengelser i arbeidet  med cv, søknader og forberedelser til intervju.  Det burde være helt naturlig at arbeidsgiveren anerkjenner innsatsen og tilbyr å gi relevante begrunnelser for hvorfor den enkelte søker ikke nådde opp. Så er det opp til den enkelte å ta kontakt.

job interview, interview, job

Pixabay

Enhver kvalifisert søker som har vært til intervju, men som ikke ble innstilt som nummer EN, er opptatt av hvorfor han (eller hun) ikke var den utvalgte. Han kan ha mange tanker om hvorfor han (eller hun!) ikke var god nok, eller la andre fantasier råde, men det blir en passiv reaksjon etter etter et intervju. De vurderingene som ble lagt til grunn for at han ikke ble valgt, vil han kun bli kjent med dersom han spør.
Et eksempel fra egen praksis:
Som styreleder i en liten organisasjon har det vært ønsket at jeg har deltatt ved ansettelser i sentrale stillinger. Med stor respekt for den eller de som ikke nådde opp etter intervjufasen, har det vært naturlig for meg, som styreleder, å stå til rådighet for spørsmål om hvorfor ikke kandidaten ble innstilt som nummer en.
Det skjer at noen ringer, men ikke ofte.

telephone, mobile, call

Pixabay

Du kan bestemme om du ønsker å bety en forskjell for jobbsøkere!

Var dette interessant og vil du lære mer, enten som leder eller jobbsøker?

Ta kontakt: https://stabstrategi.no. Det er mye å hente.