Eldre er like forskjellige som yngre. Utfordringen er å ta utgangspunkt i dette. Selvbildet skapes av omgivelsenes tilbakemeldinger, enten du er 30 eller 60. “Ser du meg som jeg er gjør du meg urett, men ser du mitt potensial gjør du meg rett”. Omskrevet visdomsord.. Alder er et tall – det er avhengig av hva du bruker det til.