Når du når pensjonsalderen er det ingen som lenger spør om din arbeidsevne. Alder brukes da som en diagnose der restarbeidsevnen er fraværende. Har du derimot en sykdom/diagnose så er alle opptatt av at du må bruke din restarbeidsevne. Merkelig eller ?