Den som er for gammel til å lære har alltid vært det…!
( fra eget bryst?)