Det blir ofte snakket om eksemplets makt. Det blir sjeldent motsagt og ikke uten grunn, men hva betyr det for deg ? Som leder er du alltid i fokus og i alle sammenhenger. Det er lett å overse dette. Det du sier, din morsomheter, unnskyldninger, påstander. Alt blir registrert, enten som en ubevisst følelse eller en bevisst registrering. Når du handler så blir alt dette sett i sammenheng. Da blir det viktig for deg, din troverdighet og dine omgivelsers tillit til deg at “alt henger sammen med alt”. Uansett hva du sier eller gjør; henger det sammen så legger vi ikke merke til det. Det er når dine handlinger ikke henger sammen med dine ord at vi legger merke til det. Da har ikke dine ord samme betydning lenger. Det er som å bli tatt i en løgn!

Som medarbeider har det samme betydning, men har kanskje ikke samme konsekvenser, eller…….?

“Example is leadership” i følge Albert Schweitzer. Tenk det!