Har kommet i gang med min nye nettside www.stabstrategi.no, og gleder meg til å virkelig skrive om fag. Til nå har det blitt mye andres sitater og visdomsord. Det blir kanskje ikke så mye blogging i sommer, men nye oppdrag fra august vil  bl.a. medføre blogging relatert til  systematisk sykefraværsoppfølging, kvalitetsikring av ufaglærte vikarer, utvikling av mentorskap og oppfølging av ikke-vestlige innvandrere i arbeidspraksis og jobbsøking.