Det er generelt viktig å ha god selvinnsikt! Men like essensielt er at du også kan sette ord på dine egenskaper.

Hvorfor det er viktig i intervjuet finner du litt om her i tips til lederen i ansettelsesintervjuet:
http://www.ukeavisenledelse.no/nyttig/ledertips/tips-til-ansettelsesintervjuet/.zrm

Lykke til!