Litt mer fra boken Ut av Lederskapet…

Ledelse er mer enn en posisjon, det er en kunstart som krever at kunstneren hele tiden opptrer.  Til dette har han et knippe utfordringer eller metoder og adferdsmønstre. Ansatte er villige til å følge en leder som er i en prosess. Lederen blir ingen god leder uten viljen til å utøve lederskap; og at godt lederskap eller et fundament for god ledelse kommer innenfra.

 

Vil du lese mer så kjøper du boken her: https://stabstrategi.no