OM UTVIKLING AV DIN EVNE TIL Å TA BESLUTNINGER

Lyst til å utvikle ukjente og ubrukte muligheter og ressurser?
Noen faktorer som kan øke muligheten for gode beslutninger:

Din personlighet
Når du kjenner deg selv!
Høy bevissthet om hvordan du påvirkes
Når fornuften styrer deg – skrittvis
Et bredt spekter av beslutningsalternativer
Når du jakter på sammenhenger – og ser og forstår dem

DET ER DETTE DU MÅ JOBBE MED….
Du kan lese mer om personlig lederskap og andre ting på www.stabstrategi.no

Ta  gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.  Jeg har kontor i Arendal