Svært mange mennesker som møter NAV har lite kunnskap om NAV som system og om hvilke rettigheter de faktisk har i forhold til egne sosiale og medisinske utfordringer. Dette stiller store krav til veilederens NAV-kompetanse, menneskunnskap, livserfaring og ikke minst kjennskap til veilednings- og informasjonsplikt. Og hvilken plikt til veiledning og informasjon har veilederen som hver dag møter mennesker med spesielle behov? Du kan lese mer om disse pliktene her: http://www.sivilombudsmannen.no/kap-v-referat-av-saker/39-arbeids-og-velferdsetatens- h veiledningsplikt-og-utrednings-og-informasjonsplikt-article374-2472.html

Tidliger publisert 27.mai 2014