Ring oss på +47 91 61 62 15|per@stabstrategi.no

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling2018-12-03T11:44:10+00:00

Velkommen til deg som ønsker bistand og tilføring av kompetanse for å skape forandring eller utvikling på jobben, som styreleder, leder,  medarbeider eller for å bli sjef i eget liv?

Ta uforpliktende kontakt:  En samtale er godt egnet til å avklare dine behov for bistand og om vi kan løse dem.

Utvikling og endringsarbeid er å bygge bro mellom dagens praksis og virksomhetens ubrukte muligheter og ressurser. Hensikten er å sikre at bedriften holder kursen mot egne mål. Det er en bevissthetsvandring for den enkelte og organisasjonen. Forbedringstiltak kan være en engangs aktivitet med oppfølging internt eller som periodiske aktiviteter.

Fakta, mønster og relasjoner er sentrale elementer som er viktige elementer i en kartlegging av en organisasjon. Det vil alltid være noen antagelser om hva som er utfordringer, men uten en kartlegging blir det synsing. Utvikling av en organsisasjon omfatter et utall av mulige tiltak, avhengig av ‘hvor skoen trykker’. Nevner kort noen områder: struktur, handlingsrom, arenaer, avklarte forventninger, samarbeid, kommunikasjon, relasjoner, åpenhet, psykososialt arbeidsmiljø og lignende.

Det er ikke planen som fører deg til målet, det er planleggingsprosessen og gjennomføringsevnen.

Hvis du ønsker å se dine ansatte og din organisasjon med nye «briller», må du ta noen grep. Ekstern hjelp er korteste vei. Korteste vei er å ta en telefon for en uforpliktende samtale i dag.

Alle organisasjoner og deres utfordringer er unike i seg selv. Noen strever med informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Det kan være fravær av arenaer for å snakke sammen eller planlegge produksjonen. Andre strever med struktur og oppgavedeling og muligens lederskap eller motivasjon i personalet. Noen strever med å få utnyttet organisasjonens kompetanse og produktivitet. Symptomene på dette har mange uttrykk; frustrasjoner som kommer til overflaten eller passivitet.

 

see, listen, talk

Noen ganger er vanskelig å få øye på det som skjer, det ligger bare under og murrer. Noen ser dette tidlig og setter inn forbedringstiltak. Andre venter til det ikke fungerer.

Felles for de fleste virksomheter er at det er behov for friske øyne, erfaring og klokskap til å ta tak. Løsningen ligger ofte nærmere enn du tror; men det er nødvendig med litt mot for å «stikke hull på byllen»; Noen må legge til rette for at organisasjonen selv skal finne sin løsning.

Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre bygger vindmøller.” – Ukjent.

windmill, mill, wind

Stabstrategi har mer 30 års erfaring med forbedringsarbeid med svært ulike utfordringer fra både privat og offentlig sektor. Ta kontakt så sjekker vi ut i felleskap hvilke sentrale spørsmål som bør kartlegges og hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig. Ut fra dette velger du mål og tiltak.