De fleste av oss stivner vel litt i form og uttrykk over tid og er ditt lederskap preget av tidens tann?
Nå er ikke ydmykhet ikke nødvendigvis et uttrykk for svakhet; kanskje heller et uttrykk for en erkjennelse av at din virkelighet ikke nødvendigvis stemmer med omgivelsenes oppfatning – og når ba du forøvrig sist om tilbakemelding på hvordan andre opplever deg i din lederrolle?

Hvorfor bør du gjøre noe med ditt lederskap?

Her følger 5 forslag til hvorfor:

  1.  Når du ønsker å bli mer bevisst på dine egne styrker og svakheter som leder, og hvordan du påvirker andre.
  2.  Når du ønske å øke din handlekraft og evne til å ta gode beslutninger.
  3.  Når du ser et behov for å styrke din evne til å motivere og inspirere dine medarbeidere til å nå felles mål.
  4.  Når du ser behovet for å utvikle  arbeidsmiljøet preget av tillit, respekt og samarbeid.
  5.  Når du ønsker å veilede dine medarbeidere i deres personlige utvikling.

Det er flere måter å ta tak i dette; ta videreutdanning, gå på kurs, egnet litteratur, samarbeide med andre ledere, hente inn ekstern veiledning.

Tiden og daglige gjøremål er den enkleste unnskylding for å ikke gjøre noe.

Jeg tilbyr  tilpasset veiledning ; en til en eller en til gruppe, på stedet eller via nett, eventuelt en kombinasjon.

 

Jeg har lang erfaring og gode verktøy. Du kan finne mer ut ved å besøke min hjemmeside: https://stabstrategi.no eller lese mer på min profil på LinkedIn.
Ønsker du å lese en enkel bok om utvikling av lederskap: Ut av lederskapet…. det er en e-bok du kan laste ned og printe ut som arbeidsbok. Du finner den på hjemmesiden.

Er du interessert så kan jeg tilby boken til redusert pris ved å sende meg en mail.