Søknadsbrevet er din interessevekker. Tenk på mottakeren når du skriver en søknad på en utlyst stilling. Hva vet jeg om bedriften og  hva er bedriftens behov? Skriv kort: fortell hvor du fant søknaden, hva er din motivasjon for å søke denne jobben og fremhev dine faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper som imøtekommer kravene i utlysningen. Mao ord: hvor fant du jobben, hva motiverte deg til å søke og underbygg hvordan du imøtekommer kompetansekrav og personlige egenskaper.

Vil du vite mer eller vil du satse på veiledning: Send gjerne en melding i LinkedIn eller via hjemmesiden: https://stabstrategi.no

Neste gang tar jeg for meg min oppskrift på en god CV. Følg med.

Lykke til.