“Det er ikke planen som fører deg til målet, det er planleggingsprosessen og gjennomføringsevnen.”                             Hvis du ønsker å se dine ansatte og din organisasjon med nye “briller”, må du ta noen grep. Ekstern hjelp er korteste vei. Korteste vei er å ta en telefon for en uforpliktende samtale i dag.

OM FORBEDRINGSTILTAK
Utvikling og endringsarbeid er ofte å bygge bro mellom antagelser og virkelighet.  Dette er en bevissthetsvandring for den enkelte og organisasjonen. Forbedringstiltak kan være en engangs aktivitet med oppfølging internt eller som periodiske aktiviteter. Hensikten er å avklare om bedriften holder kursen mot egne mål.

3.1 ORGANISASJONSUTVIKLING
Alle organisasjoner og deres utfordringer er unike i seg selv. Noen strever med informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Det kan være fravær av arenaer for å snakke sammen eller planlegge produksjonen. Andre strever med struktur og oppgavedeling og muligens lederskap eller motivasjon i personalet. Noen strever med å få utnyttet kompetansen i ansattegruppen eller med produktiviteten. Symptomene på dette har mange uttrykk; frustrasjoner som kommer til overflaten eller redusert produktivitet.
Noen ganger ligger det bare under det som skjer og er vanskelig å få øye på.
Noen ser dette tidlig og setter inn forbedringstiltak. Andre venter til det ikke fungerer.

Felles for de fleste virksomheter er at det er behov for friske øyne, erfaring og klokskap til å ta tak.
Løsningen ligger ofte nærmere enn du tror; men det er nødvendig med litt mot for å «stikke hull på byllen».
Noen må legge til rette for at organisasjonen selv skal finne sin løsning.

Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre bygger vindmøller.” Ukjent

Stab Strategi har nær 30 års erfaring. Ta kontakt så sjekker vi ut  i felleskap hvilke sentrale spørsmål som bør kartlegges og hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig. Ut fra dette velger du mål og tiltak.

3.2 BISTAND VED ANSETTELSER
Ansettelser påvirker virksomhetens indre liv; forventninger skapes,  relasjoner endres og makt forskyves.  Du kan overlate deler av prosessen til andre, men det er du selv som skal fatte beslutningene .

Ta kontakt – så samtaler vi om hvordan vi best kan bistå ved deg med ansettelser.

Noen tankekors om ansettelser;
Det er billigere å utvikle egne ansatte enn å tilsette nye!
Se du ressursene i dine ansatte?
Er dine ansatte plassert på rett sted i din organisasjon?

Referanse ansettelser:
Statsautorisert revisor Yngvar Bratlid
mobil : 93455238
Epost: yngvar.bratlid@aub.no

3.3. HMS
3.3.1 ARBEIDSMILJØARBEID
Det er ofte vanskelig å sette ord på hvor de psykososiale utfordringene i en arbeidsgruppe er.
Ved å kartlegge blant deltakerne vil som regel muliggjøre å spisse tiltak for bedring av det arbeidsmiljøet.
Ta kontakt, så drøfter vi om hva som kan være hensiktsmessig i din bedrift.

3.3.2 INTERNKONTROLL
Praktisk Internkontroll i små bedrifter
Jeg tilbyr et enkelt praktisk opplegg med besøk og HMS-gjenneomgang 2 x pr år.
Du vil da oppfylle kravene til oversikt og kontroll på din internkontroll

3.4 SERVICE OG KLAGEBEHANDLING
Ta kontakt så drøfter vi ditt behov og skreddersyr et opplegg for din bedrift.                                                                                   “Takk for klagen” er overskriften på et seminar.