Hva tror du at en arbeidsgiver leter etter i din søknad, ut over en oversikt over utdanning og arbeidspraksis?Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 57e4d7474251ad14f1dc8460962933771d36dced4e507749732d7bdd914bc0_640.png

 

Du som skriver vet som regel hva du står for, men klarer du å overføre dette i en  søknad og CV på en slik måte at arbeidsgiver får fram et ‘bilde’ eller en tydelig profil av deg som grunnlag for sine vurderinger og sammenligning med andre søkere? Jeg tror det er denne evnen til å lage et ‘bilde’ av deg som søker som til sist er avgjørende for å bli blant de som utvalgte til det første intervjuetDette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 57e9d7464255a914f1dc8460962933771d36dced4e507749732d7bdd904ec4_640.png

Jeg har hjulpet jobbsøkere i ca 30 år. Har jobbet i og med Trygdeetaten og NAV. Har lang og bred erfaring som mentor. Kanskje jeg kan hjelpe deg videre?

Er du i tvil ta kontakt eller sjekk først min bakgrunn her på LinkedIn eller på hjemmesiden. Ta kontakt om du ønsker adressen til hjemmesiden.