Det er vanskelig å vite hva lederskap er. Du kan ikke ta på det eller føle det. Det er heller ikke håndgripelig. Men det vet jeg:du vil gjenkjenne kår du ser det. Fritt etter Bob Erlich