executive, business, finance

Her er 5 gode grunner til å påta seg å være leder:

  1. Du får anledning til å påvirke og inspirere andre til å nå sine mål.
  2. Du utvikler dine lederegenskaper og lære å håndtere utfordringer.
  3. Du kan bidra til å skape en positiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø
  4. Du vil få muligheter til å ta beslutninger som påvirker organisasjonen og dens fremtid
  5. Du gis muligheten til å utvikle deg selv og din karriere.

Trenger du noen knagger å henge ditt lederskap på: Ut av lederskapet…
Du finner den her: https://stabstrategi.no

young, people, woman

Her er fem gode grunner til unngå lederjobben

  1. Ledelse er til vanlig en krevende og stressende rolle
  2. Konflikter på arbeidsplassen kan ofte skyldes manglende innsikt i egne strategier og handlinger
  3. Ledelse krever ofte mye tid og energi, og kan gå utover balansen mellom jobb og privatliv.
  4. Ikke alle har de nødvendige egenskapene og ferdighetene som kreves for å være en god leder
  5. Det er helt mulig å ha en positiv innvirkning på arbeidsplassen uten å være leder, for eksempel ved å være en god kollega og bidra til et positivt arbeidsmiljø

 Lykke til med valget ditt!👍