Ja, jeg mener vi alle, uavhengig av status og posisjon i samfunn og arbeidsliv.
Benytter vi de anledninger som byr seg, eller oppsøker vi mulighetene til å bli kjent med våre ubrukte ressurser?

Det som skiller mennesker jeg møter best fra hverandre, er i hvilken grad de er opptatt av åpenhet, om de ber om tilbakemeldinger på holdninger og egenskaper som andre ser; for å gjøre noe med dem, og i hvilken grad de er åpne om egne sterke og svake sider for å styrke muligheten til å jobbe med det de er best på og unngå å måtte gjøre oppgaver som andre gjør mye bedre.

Andres refleksjoner og erfaring kan inspirere  til større åpenhet og bidra til å se egne ubrukte muligheter og ressurser.
Det hevdes at vi mennesker bare utnytter en relativ liten grad av vårt potensial; i det daglige, i jobb som leder eller medarbeider. Det betyr at vi virkelig vil ha nytte (og glede) av å benytte alle anledninger til å søke etter ny kunnskap og ferdigheter. Selv mener jeg at en dag uten å ha lært litt nytt er en fattig dag.

Det finnes modeller eller illustrasjoner som  kan benyttes til å forenkle virkeligheten, bla. fordi den kan dele opp en problemstilling eller utfordring i sine enkelte faktorer. Formålet er å styrke mulighetene til å  få øynene opp for å se egne ubrukte muligheter og ressurser.

La det å hente fram dine ubrukte muligheter og ressurser bli ditt gode forsett for 2019.

speak, talk, microphone

I en digitalisert verden er avstand ingen stor utfordring med mange muligheter for kontakt og kommunikasjon.

Ta kontakt  i dag så avtaler vi en uforpliktende samtale om hva og eventuelt hvordan: per@stabstrategi.no

Sagt om livslang læring: Den som hevder seg ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig!