“Arbeid er bra for helsa” er noe av det vesentligste som er sagt om sykefravær! Det betyr ikke at det er situasjoner der fravær er nødvendig for restituering, Dette er viktig å ta inn over seg for medarbeidere med restarbeidsevne og alle som jobber med sykefravær, som leder, tillitsvalgt, personalavdeling eller i annen rolle.

Hovedbudskapet i artikkelen: “Det styrkar helsa di å vere i arbeid. Og dei som er sjuke kan bli sjukare av å ikkje vere i arbeid.”

Les mer: http://www.nrk.no/telemark/1.11913705