Det er lett å miste evnen til å kommunisere når du utsettes for hersketeknikker, og det er lett å bli “vippet av pinnen”. Det som vanligvis skjer er at du etterpå tenker eller ser hva du skulle ha gjort, men akk forsent! En måte å overkomme denne handlingslammelsen på er å trene mentalt på hvordan du ville takle de hersketeknikker du utsettes for. Tren mentalt på hva du kan svare. Tren så ofte du kan. Synes du er vanskelig så kan du få hjelp. Du finner mer ved å følge linken. Lykke til!
http://www.ukeavisenledelse.no/2013/slik-parerer-du-hersketeknikker