Fra boken Ut av lederskapet….
Knagg nr.4 Lederen går foran med et godt eksempel. Som tidligere påpekt i boken: En ledertittel er noe du får, fortjent eller ufortjent, men det er kun gjennom egen adferd at du kan vinne andres respekt. Du vinner best andres respekt gjennom enkle handlinger som skaper styrke og fremdrift.

Jeg kan ikke tenke  meg å spørre noen om å gjøre noe jeg ikke selv vil gjøre først.

Ledelse i hverdagen er ikke en akademisk øvelse, men reflektert adferd basert på mye øvelse.

Ønsker du et mer bevisst og reflektert fundament for ditt lederskap kan du jo jobbe deg gjennom 52 sider i boken Ut av lederskapet…