Lang erfaring fra undervisning og veiledning bekrefter at ved å hilse samtlige involverte med et håndtrykk viser at du har sett den enkelte. Denne nærheten påvirker deltakernes engasjement Bare prøv! Forskjellen er ubeskrivelig -for begge sider. Evaluering etter aktiviteter underbygger dette gjennom de tilbakemeldingene du får. Uten håndtrykket: færre og mer negative svar. Oppstart med håndtrykk: flere og mer utfyllende og positive svar.

“I forgot to shake hands and be friendly. It was an important lesson about leadership” Lee Iacocca