• Fokus på nærvær ga suksess

Fokus på nærvær i stedet for fravær har vært en suksessfaktor for barnehagene i Songdalen kommune. Det har ført til en kraftig nedgang i sykefraværet.

Les mer: http://www.nrk.no/sorlandet/1.12057989