Du ser bare toppen av isfjellet

Ledere, medarbeidere, virksomheter og enkeltpersoner har behov for å sette av tid og sted til refleksjon over ubrukte muligheter og ressurser.

Det er lett å bare se toppen av isfjellet når ledere, medarbeidere og avdelinger strever med hensiktsmessig kommunikasjon, grenser, få jobben til å gå opp med resten av livet, eller kanskje bare har behov for å rydde i tanker og handlinger, kan det være hensiktsmessig med ekstern hjelp. Årsaken kan ofte være noe utydelig og vanskelig å identifisere og ses gjerne bedre med andre briller.

Vil du hente ut virksomhetens ubrukte muligheter og ressurser?
Benytt tiden vel i koronatider, ta kontakt så ser vi sammen på mulighetene.