Min første bok er en liten fag bok ( kun 52 sider med fagstoff) for ledere, mellomledere, nøkkelpersoner og interesserte medarbeidere i alle typer virksomheter (offentlig, private, kommersielle eller ikke kommersielle) som ønsker et felles fundament for å bygge eget og bedriftens ledelse på.  Boken kan selvsagt leses som enhver annen fagbok om lederskap,   som en oppslagsbok eller en bok for refleksjon over hele eller deler av eget lederskap.

 

 

group, team, feedback

Den kan benyttes som bakteppe eller basis for den som ønsker veiledning eller samtalepartner i egen utvikling som leder. Den kan også benyttes for en gruppe ledere eller medarbeidere som ønsker et felles ståsted for kommunikasjon, relasjoner og medarbeiderutvikling, med eller uten ekstern veiledning.

 

 

 

Det kant være fordelaktig at lederen foretar en kartlegging av eget lederskap for å avklare områder for utfordringer og bekreftelse på områder hvor fungerer bra.  Det finnes enkle øvelser i boken som også kan benyttes som enkle kartlegginger av eget lederskap.

 

 

Ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale om hvordan boken kan brukes, eller om du ønsker bistand. Første timen blir bli kjent og selvsagt ikke fakturert.
Mobil 91616215 eller pestabel@gmail.com