Boken heter Ut av lederskapet… og dens  hovedbudskap er gjemt eller henger på 5 knagger, eller utfordringer. Disse 5 knaggene representerer grunnleggende utfordringer til  ledere som  ønsker en gjennomtenkt forankring  for  utvikling av eget lederskap. Som det uttrykkes i boken: Har du knagger av kunnskap du kan henge ny kunnskap på, er det nesten ikke  grenser for hva du kan få til eller bidra med!

Denne gangen viser jeg til : Knagg nr. 1. Lederen utfordrer sine medarbeidere og arbeidsprosessen. Her blir du utfordret til å  reflektere over bl.a.: om det var ditt mål å bli leder, eller ble det bare slik og hvordan påvirker det ditt lederskap?

Vil du bli kjent med flere av spørsmålene, så finner du boken her: https://stabstrategi.no

Følg med for flere bruddstykker fra boken Ut av lederskapet….