Jobbsøking er en krevende oppgave.

Dersom 60 til 40% av jobbene ikke lyses ut, da er nettverksbygging og kunnskap om andre kanaler viktig.
Det kan være problematisk nok å analysere selve utlysningen, når den finnes.
Åpne søknader krever en annen type forarbeid.
Å selge seg selv gjennom et søknadsbrev er ofte den vanskeligste delen av det å søke jobb.
Enten det foreligger en utlysning eller ikke, så må du formulere din motivasjon samt en
presis og nøktern  beskrivelse av din faglige og personlige kompetanse (=kjernekompetanse)
Hvordan sikre at du lærer av avslag på dine søknader?
Jeg planlegger å tilby korte ‘workshops’ sentralt i Arendal. (ca 3 timer).
Ønsker du personlig veiledning så har jeg god erfaring med veiledning på nett og mobil.

Send PM og merk om du ønsker uforpliktende kontakt om  workshop
eller om du ønsker i
ndividuell veiledning.

Vil sette pris på om du liker og deler i ditt nettverk.

https://stabstrategi.no