worried girl, woman, waiting-413690.jpg

Ser du meg som jeg er gjør du meg urett, men ser du meg som jeg kan bli – gjør du meg rett! (etter Goethe)

Vi er alle ofre for forhåndsdømming, enten utsetter vi andre for det eller så blir vi selv utsatt for det. Det er mye vi kan gjøre for å motvirke dette. Vi kan lytte og lære av andre.

Vi kan eksempelvis lytte til Marcel Proust som skal ha skrevet noe slikt: ”En oppdagelsesreise er mer enn å finne nytt land – det er også å kunne se med nye øyne”
Tenk det!