Nok av utfordringer
Ingen leder som ønsker å skape endringer mangler utfordringer, enten endringene er små eller store, på jobb eller privat. Ledere sitter heller ikke og venter på at lykken skal smile til dem   – de søker etter og tar fatt i utfordringer. Ingen ting står stille lenger, kravet til omstilling bare øker. Det er alltid noen forandringer på gang: nye produkter, prisendringer, kampanjer, endringer i rammevilkår eller organisatoriske endringer som stiller deg på prøve. I tillegg til at kolleger og ledere stadig dukker opp og utfordrer deg.

Når forandringens vind blåser, kryper noen i    
 skjul, mens andre bygger vindmøller.

holland, mill, windmill

Det skal være sagt om eksemplarisk lederskap at: 
Ledere lærer gjennom å lede, og de lærer best gjennom ledelse
i motbakke. Slik isen former fjell, formes også ledere av motgan

Som leder søker du alle muligheter til å fornye, vokse og forbedre deg ved å tak i de små tiltakene. Prøv deg fram, ta noen sjanser.

Er det lov å gjøre feil?

Støtt gode ideer
Når det kommer forslag fra de ansatte, er en av lederens viktige oppgaver å anerkjenne gode ideer og gi dem sin støtte. Lederen bør lytte til ideene før han avslører egen tanker. Om nødvendig må lederen utfordre systemet for å tilpasse og sikre levekår for nye produkter, tjenester og rutiner.

Er det lov å feile?
Lederen vet at nøkkelen til suksess ligger i å lære av feilene og erkjenner at det er en fare for å mislykkes når noe nytt skal testes ut, men ledere er ikke redde for å ta sjanser og prøve nye ting.

Nå er det sagt om lederskap at ledere lærer gjennom å lede, og de lærer best gjennom ledelse i motbakke. Det er i motgang du styrker din evne til å overleve - i medgang. Det er selvsagt lov å feile, men du bør unngå å gjøre feil på fatale steder.

I en virksomhet jeg jobbet med lederutvikling, stilte toppledelsen faktisk krav til at ledere og ansatte skulle gjøre feil. Fordi du lærer ikke av det du gjør riktig, kun av dine feil. De som ikke gjorde feil i denne virksomheten ble nok ansett som litt ‘pysete’.

Fem momenter jeg anbefaler deg å reflektere over for å gjøre deg bedre forberedt til å utfordre ledelsesprosessen:

 1. Bli bedre kjent med dine motiver for å bli leder: 
  Var det mitt mål å bli leder, eller ble det bare slik og hvordan påvirker det mitt lederskap?
 2.  Sett deg personlige mål for ditt lederskap: 
  Å sette mål forsterker muligheten til å nå dem og personlige mål og verdier legger føringer for lederskapet.
 3. Avklar ditt forhold til dine medarbeidere: 
  Ser jeg på mine medarbeidere som et aktivum eller er de egentlig bare i veien?
 4. Bestem deg for å handle proaktiv: 
  Vente til det brenner eller planlegge fremtiden nå?
 5. Analyser hvordan du bidrar til å fremme eller hemme prosessen: 
  Er jeg feig eller modig og kan jeg konkretisere mine bidrag et bedre lederskap?

Dette er et lte utdrag fra mitt manus til boken
5 knagger til vellykket lederskap