magic, wand, hat

En leder er ikke en profet med magiske evner

En leder er kun et menneske med sin styrke og sine svakheter, med evnen til å la seg inspirere av andre og tenke i nye baner.

Gode ledere er ikke kjølige, reserverte og analytiske — de snakker med følelser om utfordringer, inspirasjon, glede, omsorg og vennlighet — ja til og med om nestekjærlighet.

Gode ledere vekker beundring fordi de har sterk tro på det de gjør og viljen som kreves for å sette idéer ut i praksis.

Gode ledere kommanderer ikke og de kontrollerer ikke ukritisk — de går foran, de tjener og støtter — for å bygge tillit og sikre at de ansatte utfoldelser seg og yter sitt beste.

leadership, example, leader

Litt om lederutvelgelse:

En skadelig oppfatning er den som sier at det er bare noen få som kan bli (gode) ledere. Gjennom mitt arbeid har jeg møtt kun noen få ledere som ikke har vokst og utviklet seg i sitt lederskap.

Tidligere var lederutvelgelse preget av troen på at en god fagmann automatisk er en god leder. Kanskje tror noen arbeidsgivere det fortsatt? Det som kan være ødeleggende med interne opprykk er spesielt mangelen på forventningsavklaring, fra begge sider. Selv en intern søker fortjener en seriøs prosess; en grundig vurdering, blitt utfordret om visjoner, verdier og utholdenhet. 

Jeg har møtt mange som tok lederjobben fordi de liksom ’stod for tur’. Mange gode fagfolk har på den måten fått en ublid skjebne, sammen med sine medarbeidere.

Det er ikke uten grunn en kaller de ansatte for medarbeidere. Det motsatte ville være ’motarbeidere’. I noen tilfeller, eller kanskje ofte, så ser nok noen ledere ’motarbeiderne’ i sin stab. Lojalitet er et relevant krav på jobben. Det medfører i det minste at det er alles ansvar å bidra til godt lederskap.

Lojalitet betyr forøvrig også å si ifra når det er vanskelig å utføre jobben eller når ting ikke ligger til rette for å gjøre en god jobb.

Godt lederskap, medfødt eller må det læres?

mama, pope, pregnancy

Det sies at noen er fødte ledere,
Jeg er ikke enig idet, men noen er nok født med en del bedre personlige forutsetninger for å utvikle til godt lederskap. 

Uansett; vil du bli en god leder så krever det ydmykhet, evnen til å lære og stor utholdenhet. Du må ønske å jobbe med dine holdninger og verdier og det krever at du utfordrer omgivelsene og ber om tilbakemeldinger i gode og mindre gode dager.

Ønsker du å lære lederskap, er det gunstig å finne eksempler, modeller eller rollemodeller som du kan lære av. Det er en stor jobb. Du må øve inntil øvelsen blir praksis — en del av deg selv — tilpasset din personlighet og din ledersituasjon.

bridge, river, reflection
Ledelse kan være som å bygge en bro
  • Du bygger broen til dine medarbeidere med:
  • Dine verdier.
  • Din virkelighet
  • Dine kunnskaper
  • Dine erfaringer
  • Dine holdninger
  • Ditt menneskesyn
  • Din ydmykhet

Ovenstående er utsnitt fra et kapittel 3 i mitt manus til boken ‘LEDELSE – fem forutsetninger’
Følg med!

Håper du liker og deler.
Kommentarer er velkommen.