En ufullstendig reise i et uoversiktlig landskap!

Jeg skriver på en serie om Lederskap på medium.com/Linjedin. Det er helt uten fremmedord og engelske begreper. Her finner du kap 4.2. Jeg publiserer et kapittel/delkapittel med jevne mellomrom. Dette er en del av en serie som ikke er ferdig publisert. Det består av totalt 6 kapitler.

https://medium.com/@pestabel?source=emailShare-a17c76b42dbd-1492459190

Håper du vil dele med andre som er opptatt av innspill om Lederskap!