business, success, goals

Lederen skaper en felles visjon
Det er ikke nok at du som leder ser retningen og målet. Alle trenger en kurs å gå etter og du må stake ut en kurs for dine medarbeidere slik at også de kjenner retningen – og så må du angi mål og resultatkrav, så alle vet hva de skal oppnå.

En visjon kan defineres som er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand – den angir retning og høyde, vi kommer nok aldri dit – men vi gjør slik som sjømannen, vi bruker stjerner for å sette kursen.

Mål og visjoner har sitt utspring i drømmer og ønsker. Du vil kunne lykkes når du har drømmer og fantasier og evner til å virkeliggjøre dem.  Evnen til å tenke konkret og i bilder forsterker muligheten til å lykkes.

Han sa det så levende at jeg nesten trodde jeg var tilstede og fikk lyst til å være med på reisen
Sagt etter Martin Luther Kings berømte tale: ‘I have a Dream’

Vil du lese mer i min første bok om lederskap, så kan du kjøpe e-boken her: https://stabstrategi.no