Din forutinntatthet betyr at du selv har et stereotypiske og forstenet menneskesyn. Det slår alltid negativt ut for den andre, men det
forteller mest om din egen smålighet. Goethe gikk ennå lenger. Han tillegges dette sitatet:”Ser du meg som jeg er, gjør du meg urett. Ser du meg derimot som den jeg kan bli, gjør du meg rett”. Han hadde kanskje noe annet i tankene, men det passer godt til følgende artikkel: http://seniorpolitikk.no/nyhet/forskning/–stereotypier-en-fare eller http://seniorpolitikk.no/blogg/arbeidslivets-seniorer–funker-de

Tidligere blogget, nov 2013, under tittelen. “Om myter. smålighet og litt til….”